Trūksta tiek nedaug
Tylaus kuždesio
meilės
ramybės
manęs
tavęs
kelyje sutiktos

Trūksta tiek nedaug
mylinčio žvilgsnio
paguodžiančio žodžio
manęs
tavęs
tuo keliu besidalijančiais