duok ranką
atsiverk
prakalbink
man
sunku klajoti
vienam
atrask
nesustok
kalbėk
nebijok
man reikia
tavęs šalia...

būk greta
mano
širdyje