Naktie priglausk mano nerimą

Sėdint prie laužo

Žiūrint į gyvenimą

Anapus žarijų rato

Ir ieškant ramybės likučių

Žmogau pasakyk  kad manim tiki

Vienatvės uždangą praskleisk

Pasakyk kad esu reikalingas

Priimk mane

Nebausk

Šiluma priglausk mano šaltą sielą

Tegu tau gera būna

Pamatyt šviesoj kitą mane

Ir ramybei suteikt vilties…