Kodėl taip būna, kai visi eina iš proto, aš turiu save prižiūrėti ir būti ramus.
kodėl taip būna, kai visi laka kaip šunys, aš turiu laikytis taisyklių ir būti pavyzdingas ir ramus...
Nors kartais man norisi pažeisti visas taisykles. Kartais man norisi nusigert, ir nors trumpam viską pamiršti ir nieko nejausti.
Kartais man norėtųsi, išeiti iš proto, "nugrybauti" į lankas, kad galėčiau nors trumpam viską išpūsti sau iš galvos...

Kodėl aš turėčiau save prižiūrėti. būti ramiu ir protingu, kai visas pasaulis eina velniop...

Nežinau atsakymo į šitą klausimą, turbūt, jeigu ir žinočiau man nuo to geriau nepasidarytų... o dabar tai sprogdina mane iš vidaus...
Ir nežinau kiek ilgai aš tai atlaikysiu...