Kartais pagalvoju apie savo ligą ir manyje tiksintį užtaisą, ir kas atsitiktų jeigu to užtaiso netekčiau...
Galbūt tada mano gyvenimas būtų normalus ir prognozuojamas.
Gal tada aš ir mano gyvenimas būtų kitoks...
Tas užtaisas- mano kūrybiškumas, kurio nenoriu prarasti... Bet ar tai tiesa.